Generální partner

Sedmá konference Hydroanalytika 2017

Po prvních konferencích v letech 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 se v září 2017 uskutečnila sedmá konference, kterou opět pořádaly Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, odborná skupina pro analýzy a měření CzWA a společnost CSlab s.r.o., akreditovaný poskytovatel zkoušení způsobilosti laboratoří a vzdělávacích akcí pro laboratoře.  Zvolen byl dvouletý cyklus, který by nekolidoval se slovenskou akcí „Hydrochémia“. Odbornými garanty byli Mgr. Alena Čapková a Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. 

O úspěšnosti této konference svědčí to, že se konference zúčastnil opět velký počet pracovníků zabývající se hydroanalytikou a hydrochemií (130). Vystoupilo 17 přednášejících a byly vystaveny 4 postery. Konference trvala 2 dny. 

Za začátku účastníci konference byli informování o rizikové analýze, monitotorovacím programu a dalších nových povinnostech vyplývající ze změny hygienické legislativy pitné vody, o kontinuálním sledování kvality pitné vody jako součást multibariérové kontroly, o nových normách pro analýzu vod. Velmi zajímavá přednáška byla o urbanizovaném prostředí jako zdroj mikropolutantů a o současných aktivitách Eurachemu v zabezpečování kvality výsledků. Dále následovaly přednášky o senzorické analýze z pohledu laboratoře, o boru a o zabezpečení kvality dat v rámci mezinárodní spolupráce při monitorování povrchových vod. Závěr prvního dne byly naplněny přednáškami v oblasti vzorkování, a to potřebujeme vzorky typu C, odběry vzorků povrchových vod a požadavky na kvalifikaci a vzdělávání vzorkaře. Velmi zajímavá byla přednáška o systému managementu laboratoře – co jsme se za 15 let naučili a o co nového v akreditaci. Závěr konference byl věnován analýze organických látek přednáškami o monitorování pesticidů a jejich metabolitů v pitné vodě v české republice, o monitoringu prioritních látek a dalších ukazatelů v povrchových vodách. Konference byla ukončena přednáškou o komunálních odpadních vodách jako diagnostické medium. 

Jak ukázala anketa po skončení konference, její účastníci se zájmem vyslechli nejenom úvahy o analytických metodách, ale i poznatky v oblasti akreditace, vzorkování odpadních vod a povrchových vod.

Počet účastníků a i počet přednášejících ukazuje, že tyto bienální hydroanalytické konference se těší oblibě v odborné veřejnosti, splňují svůj odborný i společenský účel a lze doufat, že tomu tak bude i u konference Hydroanalytika 2019, opět tradičně v Hradci Králové.

 

Alena Nižnanská

CSlab spol. s  r.o.

Bavorská 856 14

155 00 Praha  5

tel  / fax +  420 224 453 124

mobil  + 420 777 970 693

 

Dokumenty

 

Přihlášení

logo_cslogo_vscht

Pražské vodovody a kanalizace vohk Merck Severočeeské vodovody a kanalizace