Generální partner

Pokyny pro autory příspěvků do sborníku

S ohledem na operativnost a rychlost vydání sborníku a také na schopnosti editorské skupiny budou jednotlivé příspěvky i celý sborník zpracovány v textovém procesoru MS WinWord!!!

Přestože tento textový procesor dovoluje nepřeberné možnosti formátování a úpravy textu,

!!! PROSÍME AUTORY O MAXIMÁLNÍ STŘÍDMOST !!! 

v použití různých typů formátování jak písma, tak i odstavce, o formátování stránky ani nemluvě.

 

Při „slučování“ příspěvků od různých autorů je obtížné se orientovat v záplavě stylů. Proto autory žádáme, aby psali co nejjednodušeji (podobně jako na psacím stroji) a grafickou úpravu svých příspěvků ponechali na editorech, kteří garantují jednotnou úpravu všech příspěvků.

Skupina editorů si vyhrazuje právo vznést k jednotlivým příspěvkům námitku či navrhnout přímo jejich úpravu a zaslat jí autorovi ke schválení. V případě nedohody, editoři si vyhrazují právo odmítnout uveřejnit příspěvek ve sborníku.

 

Několik základních pravidel:

Celý příspěvek zpracujte v jednom souboru ve Wordu. Ve vzhledu stránky nastavte velikost papíru A4, orientace papíru na výšku, všechny okraje 2,5 cm, žádná záhlaví či zápatí (ani čísla stránek). Dodržte maximální rozsah článku 10 stran (resp. poster 6 stran) a dbejte, aby velikost souboru nepřesáhla 3 MB (toto omezení souvisí především s optimální velikostí či rozlišením vložených fotografií).

Text pište ve stylu Normální s písmem Times New Roman, řádkování 1, žádné předsazení ani mezery před nebo za odstavcem. Nepoužívejte styly. Pro optické oddělení nadpisů či odstavců použijte prázdný odstavec (klávesa Enter). Velikost písma zvolte 10 pro veškerý text. Editoři upraví velikost písma, formátování odstavců atd. (např. titul článku, jména autorů, název pracoviště, názvy jednotlivých kapitol …) dle potřeb jednotného vzhledu příspěvků v celém sborníku.

Potřebujete-li nějaký text rozdělit do sloupců, nepoužívejte tabulátory, ale text vkládejte do tabulky vytvořené ve Wordu.

Sborník bude tištěn černobíle, proto dbejte na odlišení křivek v grafech pomocí různých stylů čáry, nikoliv barev.

Veškeré vkládané objekty (grafy z Excelu a zejména obrázky atd.) umístěte přímo do textu (event. vycentrujte), a to i za cenu mírného plýtvání místem (tzn. označený objekt je ohraničen obdélníkem s černými čtverečky). Nepoužívejte umístění přes text (tzn. označený objekt by byl ohraničen obdélníkem s bílými čtverečky) a neexperimentujte s různým obtékáním textu. Pokud byste vytvářeli nějaká schémata přímo do článku ve Wordu, celý objekt je třeba sloučit. Vkládané objekty i tabulky na stránce orientujte pokud možno „na výšku“, nikoliv „na šířku“.

Pro tzv. výčty používejte odrážky a číslování, ale vyvarujte se komplikovaných (mnohaúrovňových) struktur. Editoři budou preferovat následující formáty odrážek a číslování:

1.         označení čísly,

a)         písmeny,

•          odrážky body (či puntíky),

—        odrážky pomlčkami.

Případné fotografie by měly být černobíle kvalitně naskenované a vložené do textu. Při zpracování obrázku nastavte raději vyšší světlost a kontrast. Nutno vzít v potaz, že na klasické, byť kvalitní laserové tiskárně se zázraky dělat nedají a detaily se mohou ztratit.

Svůj příspěvek pošlete jako soubor přiložený k e-mailu na adresu:

prispevky@cslab.cz

a název souboru upravte do tvaru:

příjmeníprvníhoautora.docx (popř. příjmeníprvníhoautora02.docx) .

Příspěvek dodejte do 28. června 2019.

VAŠI EDITOŘI

Přihlášení

logo_cslogo_vschtlogo_czwa

Pražské vodovody a kanalizace vohk Merck Severočeeské vodovody a kanalizace