Generální partner

Přihláška pro vystavovatele

HYDROANALYTIKA 2019

NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí  32. 500 03 Hradec Králové I

Přihlášku vyplňte a zašlete laskavě poštou na adresu CSlab spol. s r.o., Bavorská 856/14,

155 00 Praha 5 Stodůlky e-mailem na adresu prihlasky@cslab.cz  do 30. srpna 2019,

 u inzerce do sborníku do 30. 6. 2019.

Přihlášku lze získat na adrese: http://www.cslab.cz a www.hydroanalytika.cz

 

(Akce HYDROANALYTIKA 2017, kterou jsme pořádali, se zúčastnilo 140 lidí. Konference je určena pro pracovníky zkušebních laboratoří, kteří se zabývají rozbory vod a pevných matric – pracovníky povodí, vodovodů a kanalizací, soukromých laboratoří, dále pro pracovníky výzkumných pracovišť, škol a správních orgánů).

 

Přihlášení

logo_cslogo_vschtlogo_czwa

Pražské vodovody a kanalizace vohk Merck Severočeeské vodovody a kanalizace