Generální partner

Konference Hydroanalytika 2005, nová bienální odborná akce pro pracovníky hydroanalytických laboratoří

V září 2005 se uskutečnila první odborná akce s názvem Hydroanalytika, která by měla vždy po dvou letech umožnit setkání pracovníků hydroanalytických laboratoří. Konference byla organizována Ústavem technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, Odbornou skupinou pro analýzy a měření AČE ČR a společností CSLab s.r.o. Odbornýmí garanty byli prof. Pitter, mgr. Čapková a doc. Sýkora. Smyslem těchto akcí by mělo být poskytnutí nových poznatků a výměna názorů a zkušeností týkajících se problémů analýzy podzemních, povrchových, užitkových i odpadních vod, včetně otázek legislativních. Obsah konference by měl přispět ke zvýšení odborné úrovně pracovníků hydroanalytických laboratoří, bez rozdílů jejich specifických zájmů o určitou oblast hydroanalytiky. Taková pravidelná akce, která by se globálně věnovala analýze všech druhů vod instrumentálními i klasickými metodami, nebyla v ČR dosud realizována. Pozornost by byla věnována nejenom specifickým analytickým postupům, ale rovněž otázkám terminologickým, metrologickým, zkratkám a značkám, normotvorné a akreditační činnosti, aby byli účastníci včas informováni o současném vývoji v hydroanalytice. Nelze zanedbat ani souvislosti s vyhláškami a nařízeními, které se týkají čištění a úpravy vod a které obsahují i odkazy na příslušné analytické metody.

První konference ukázala, že zájem o tento typ odborné akce byl značný. Konference se zúčastnilo 173 pracovníků a bylo předneseno 22 odborných příspěvků a vystaveno 10 plakátových sdělení. Pro tuto akci byl jako lokalita zvolen Hradec Králové, z celé republiky přijatelně dostupný, a vyhovoval i pěkný sál Nového Adalbertina. Proto se předpokládá, že by další konference byly organizovány obdobně tak, aby nekolidovaly s obdobnou slovenskou akcí Hydrochémia.

Dokumenty

Přihlášení

logo_cslogo_vscht

Pražské vodovody a kanalizace vohk Merck Severočeeské vodovody a kanalizace