Generální partner

Pátá konference Hydroanalytika 2013

 

Po prvních konferencích v letech 2005, 2007 a 2009, 2011 se v září 2013 uskutečnila pátá konference, kterou opět pořádaly Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, odborná skupina pro analýzy a měření CzWA a společnost CSlab s.r.o., akreditovaný poskytovatel zkoušení způsobilosti laboratoří a vzdělávacích akcí pro laboratoře.  Zvolen byl dvouletý cyklus, který by nekolidoval se slovenskou akcí „Hydrochémia“. Odbornými garanty byli Mgr. Alena Čapková, Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc. a Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

 

O úspěšnosti této konference svědčí to, že se konference zúčastnil opět velký počet pracovníků zabývající se hydroanalytikou a hydrochemií. Vystoupilo 19 přednášejících a bylo vystaveno 5 posterů. Konference trvala 2 dny.

 

Za začátku účastníci konference byli informování o nových normách pro analýzu vod,      o některých terminologických problémech v hydrochemii a hydroanalytice a o novinkách v akreditaci laboratoří. Velmi zajímavá byla přednáška o historii a průběhu jednotlivých ročníků konference a velkou diskuzi vyvolala přednáška o řízení výkonnosti a koncentrace kapacit v analytických laboratořích.  Dále následovala skupina přednášek se zaměřením na jakost bazénových vod a vod v koupalištích, na zkoušení způsobilosti v oblasti vzorkování povrchových vod, sedimentů a na monitoring znečištění v povodí vodárenské nádrže Švihov. Následovaly přednášky týkající se využití mobilní aplikace při odběrech vzorků, stability ukazatelů základního chemického rozboru odpadních vod, diskrétní spektrofotometrie, senzorické analýzy vzorků vod a stanovení forem kovů HPLC-ICP MS. Další přednášky byly věnovány stanovení drog a jejich metabolitů v odpadních vodách a kvalitativnímu stanovení vybraných léčivých látek, některých humánních metabolitů a náhradních sladidel.

 

Jak ukázala anketa po skončení konference, její účastníci se zájmem vyslechli nejenom úvahy o analytických metodách, ale i poznatky v oblasti akreditace, bazénových vod a vod ke koupání, vzorkování sedimentů a povrchových vod.

 

Počet účastníků a i počet přednášejících ukazuje, že tyto bienální hydroanalytické konference se těší oblibě v odborné veřejnosti, splňují svůj odborný i společenský účel a lze doufat, že tomu tak bude i u konference Hydroanalytika 2015, opět tradičně v Hradci Králové.

 

Alena Nižnanská

CSlab spol. s  r.o.

Bavorská 856 14

155 00 Praha  5

tel  / fax +  420 224 453 124 

mobil  + 420 777 970 693

 

Dokumenty

Přihlášení

logo_cslogo_vschtlogo_czwa

Pražské vodovody a kanalizace vohk Merck Severočeeské vodovody a kanalizace